Календар – събития в Сливница и региона

На тази страница ще вписваме ежегодните събития в Сливница и региона, които са наа инициатива или са от обществено значение!

Вие също можете да давате идеи – оставете коментари или се свържете с нас!