За Гражданско Общество Сливница (GO.SLivnitsa!)

Гражданско Общество Сливница е обществена доброволна онлайн група, действаща на територията на Община Сливница (и околните населени места) от 10 декември 2011г. По-надолу ще използваме синонимите „организация“, „група“, „онлайн група“, „GO.SLivnitsa!“, „GO.SL“ и др.

Все още това не е официална организация по смисъла на законите на Република България, но е възможно в даден етап при достигане на минималния брой желаещи, да се стигне до официално регистриране като „организация с обществено полезна дейност“.

Целите на организацията са да организира активните граждани, желаещи да направят добро за Община Сливница със идеи, съвети, консултации по специфични теми, доброволен труд или най-общо казано – кой с каквото може и иска да помогне, и да даде трибуна на желаещите!

Наблюдението на работата на Общинската администрация е също важна цел, тъй като точно тя работи за подобряването на стандарта на живот на живущите на нейната територия.

Името на организацията е неслучайно избрано. На английски език „ГО Сливница“ означава „ДАВАЙ СЛИВНИЦА – ВЪРВИ НАПРЕД!“

В бъдеще предвиждаме да развием идеята до ниво на „Електронен референдум“, така че Община Сливница да се сдобие с бърз, лесен, удобен и ЕВТИН (дори БЕЗПЛАТЕН) начин за комуникиране по обществено значими въпроси и гражданите да участваме в управлението на Сливница!

Комуникацията между участниците в организацията се осъществява по електронен път (email адрес, през уеб сайта и по други електронни канали) и ще бъде безплатно!

Вие можете да давате идеи за развитие на организацията и ние ще се радваме заедно да работим за една по-добра Сливница!

 

  1. ваня
    31 януари, 2012 в 15:36 | #1

    Идеята Ви е много добра! Пожелавам Ви да има хора, които ще се ангажират с това начинание както и че идите на „ГО Сливница“ ще стигнат до хората от които зависят решенията на проблемите на Сливница.

  1. 28 януари, 2012 в 17:00 | #1
  2. 12 февруари, 2012 в 08:26 | #2