Ще купите ли мартенички, изработени от децата и учениците в Община Сливница?

12 февруари, 2012 Виж коментарите

Мартеницата и носенето на мартенички е смятана като чисто български обичай, но трябва да се знае, че се среща и в други страни, макар и с някои разлики. Тъй като този празник се празнува всяка година в България, това дава възможност в Община Сливница и региона този обичай да се използва за повишаване на културата и традициите на населението.

В забързаното ежедневие всички купуваме много мартеници, гривни и др. за суми от порядъка на от 2 до 20 лева! Но защо тази голяма част от тези пари да отидат при търговците, когато нашите деца могат да отделят няколко часа време и да направят много мартенички? Ето защо ви питаме…

Въпросът е: Ще купите ли мартенички и гривни, изработени от децата и учениците в Община Сливница? Колко бройки/на каква обща сума бихте купили?

Идеята е да направим ученически/детски пазар за мартенички в град Сливница на една (или повече) от следните дати: 24 февруари (петък), 26-ти (неделя) и 29-ти (сряда). Часът трябва да бъде уточнен допълнително, както и самата организация…

Инициативата ни е с няколко цели:

  • стимулиране на инициативността сред децата;
  • „Обединени можем повече!“ – работа в екип;
  • стимулиране на местните продукти (от Община Сливница и околността) и от България, вместо вносни (от чужди страни);
  • работа на децата в екипи под ръководството на учители;
  • работа на децата в екипи с участието/помощта на родители и роднини. Укрепване на традициите и обичайте в Сливница и региона, укрепване на семейните ценности.

Идеята ни е тази инициатива да стане ежегодна и да влезе в „Календар – събития в Сливница и региона„.

Всякакви идеи и съвети ще бъдат добре дошли! Датата ще бъде уточнена допълнително!